Мектепке даярдык

Жаңы окуу жылынын башталышына бир жума калды. Мекенибиздин мектептеринде окуучулар мектепке даярданышып, китеп ала башташты. Бүгүн Жайыл районунун Кара-Суу орто мектебинин окуучулары да китеп ала башташты. Китепканачы Абдрасулова Айнизанын айтуусу боюнча: “Кээ бир класстарга китептер жетишпей жатат . Мисалы: 7- 9-10-класстарга орус тили, англис тили, физика, математика китептери жана башталгыч класстарга китептер жетишпей жатат, себеби окуучулар көбөйүп жатат”.
Даярдаган: Акматова Айша